Vovo Land, n.o.


Adresa: Vydrany 51, 93016 Vydrany

IČO: 51104890

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1475000000004026173071 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)