Voces Gregorianae Cassovienses


Adresa: Hlavná 78/91, 04001 Košice

IČO: 51074532

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2411110000001458491002 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)