Vlčí klub


Adresa: Nad tehelňou 55, 91101 Trenčín

IČO: 42374987

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2102000000003817389755 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)