Tvorba n. o.


Adresa: Starojánska 70, 03203 Liptovský Ján

IČO: 45739323

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK6011000000002922912064 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)