Športový klub Triathlon Šaľa


Adresa: Dlhá nad Váhom 432, 92705 Dlhá nad Váhom

IČO: 50019147

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8856000000004814419001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)