SYMPATHY n.o.


Adresa: Jasová 734, 94134 Jasová

IČO: 42052491

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK9402000000002319122658 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)