SVETLUŠKA, n. o.


Adresa: Topoľová 2769/15, 92401 Galanta 1

IČO: 50890441

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5775000000004025223540 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)