Súkromná základná umelecká škola, Zavretý kút 68, Piešťany


Adresa: Zavretý kút 68, 92101 Piešťany

IČO: 42404711

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK6009000000005108238822 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)