Súkromná stredná umelecká škola scénického výtvarníctva


Adresa: Kalinčiakova 87, 96001 Zvolen

IČO: 42299977

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4211110000001171454001 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)