SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Čab 57, 95124 Čab

IČO: 173196172836

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9356000000005683924001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)