SPOLU SME BYSTRICA n.o.


Adresa: Československej armády 1141/26, 97401 Banská Bystrica

IČO: 50653369

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1175000000004024186856 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)