Spolok Westernových Strelcov


Adresa: Podlavická cesta 9, 97409 Banská Bystrica

IČO: 37949357

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0211000000002945459303 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)