Spoločenstvo Rudlová - Sásová


Adresa: Tatranská 10, 97411 Banská Bystrica

IČO: 42306124

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2183300000002600679810 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)