Slovenský zväz chovateľov poštových holubov


Adresa: Akademická č. 952/4, 94901 Nitra

IČO: 31790852

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6611110000006619561001 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)