Slovenská parodontologická spoločnosť


Adresa: Mlynské nivy 4947/49, 82109 Bratislava

IČO: 51105381

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9811000000002948046117 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)