Siesta, n.o.


Adresa: Novozámocká 1443/30, 96001 Zvolen

IČO: 50939661

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1611000000002942039995 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)