Senior Zemplín, n. o.


Adresa: A. Warhola 194, 06801 Medzilaborce

IČO: 50392221

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK7756000000008259109001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)