S.O.S. n.o.


Adresa: Kružlov 1, 08604 Kružlov

IČO: 45738891

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4902000000003529405757 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)