Rímskokatolícka cirkev, farnosť Veľký Slavkov


Adresa: Tatranská 9, 05991 Veľký Slavkov

IČO: 31966055

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IBAN číslo účtu: SK8502000000003057479351 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)