Rímskokatolícka cirkev, farnosť Mlynica


Adresa: Mlynica, 05991 Veľký Slavkov

IČO: 31999760

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IBAN číslo účtu: SK3202000000003057420456 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)