Pro Zsemlékes n.o.


Adresa: Vnútorná okružná 1189/42, 94501 Komárno

IČO: 51283743

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK3375000000004025566770 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)