Pro Europa n.o.


Adresa: Okružná cesta 4177/19, 94501 Komárno

IČO: 45747806

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK0211110000001356305002 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)