Preventa, n.f.


Adresa: Kyjevské námestie súp.č.14535, or.č.9, 97404 Banská Bystrica

IČO: 51141337

Právna forma: Neinvestičný fond

IBAN číslo účtu: SK0511000000002949043399 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)