Pre rozvoj mesta Šurany


Adresa: Slovenská 1081/1, 94201 Šurany

IČO: 51033089

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9309000000005133818001 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)