Pósa Lajos Társaság - Spoločnosť Lajosa Pósu - Pósa Lajos Association


Adresa: Podjavorinskej 510/2, 97901 Rimavská Sobota

IČO: 50866907

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3452000000000017480493 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)