Pokojný život, n.o.


Adresa: Študentská 2048/41, 06901 Snina

IČO: 51115301

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1756000000004930923002 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)