OZ POĎME NA TO


Adresa: Medená 110/29, 81102 Bratislava

IČO: 50985604

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3011110000001485573003 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)