Odkaz minulosti o.z. - Üzen a múlt p.t.


Adresa: 83, 07636 Malý Kamenec

IČO: 42407150

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5252000000000016169505 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)