Občianske združenie Jorino


Adresa: Uzovský Šalgov 169, 08261 Uzovský Šalgov

IČO: 50635158

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0852000000000017582908 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)