Nohejbalový klub Leopoldov


Adresa: Leopoldov (bez pridelenia súpisného čísla), 92041 Leopoldov

IČO: 31871828

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8183300000002801547785 / kód banky: 8330 (Fio banka a.s)