Nezisková organizácia Anny Vydrovej


Adresa: Ul. Čsl. armády 237/6, 93401 Levice

IČO: 50842137

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8309000000005132115152 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)