Nadácia pre rozvoj miest a obcí


Adresa: Dvořákovo nábrežie 4, 81102 Bratislava

IČO: 50825798

Právna forma: Nadácia

IBAN číslo účtu: SK5411110000001442358004 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)