musicArtum

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu musicArtum, budete potrebovať nasledovné formuláre (dobrovoľníci, ktorí pomáhali musicArtum min. 40 hodín v roku 2022 jej môžu venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie):


Adresa: V. Nejedlého 677/1, 8901 Svidník

IČO: 51012995

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3909000000005135023325 / kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Ste nezisková organizácia? Získajte viac financií z 2%!