Krídla pomoci, o.z.


Adresa: A. Hlinku 2337/6, 96001 Zvolen

IČO: 50965841

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2475000000004024812175 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)