Klub silných mužov Temný žoldnieri zriadený 2017 - Dark Mercenaries natural strongman club est. 2017


Adresa: 529, 94613 Okoličná na Ostrove

IČO: 50998340

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0709000000005136403629 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)