Klub OUT OF BOX


Adresa: Černockého 9983/5A, 83151 Bratislava-Rača

IČO: 51119277

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8511110000001458147009 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)