Kicsi szív, n.o.


Adresa: Modrany 352, 94633 Modrany

IČO: 45742936

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK5852000000000018196988 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)