JA Home life n.o.


Adresa: Pletiarska 10/A, 96901 Banská Štiavnica

IČO: 50420607

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK4709000000005112702608 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)