Inštitút pre spoluprácu, transfomáciu, podporu ekológie a reforiem - ISTER


Adresa: Hlavná 791/20, 93101 Šamorín

IČO: 50320777

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7711110000001535668001 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)