Hronov, n.o.


Adresa: Na Troskách 1635/3, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 50892321

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK7911000000002947051045 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)