Hodžov jazykový klub


Adresa: Gymnázium M.M.Hodžu, Hodžova 13, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 42063159

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9075000000004026557278 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)