Goodwillman


Adresa: Hlavná 54, 90027 Bernolákovo

IČO: 50671499

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1411110000001534642002 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)