Dobrovoľný hasičský zbor Trenčín - Opatová


Adresa: Potočná 51/89, 91101 Trenčín

IČO: 001774741203

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4856000000000621521001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)