Deťom Golianova, o.z.


Adresa: Golianovo 643, 95108 Golianovo 643

IČO: 51234823

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0809000000005151912165 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)