Centrum včasnej intervencie Trenčín, n.o.


Adresa: Veľké Stankovce 762, 91311 Trenčinaske Stankovce

IČO: 50808389

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK1202000000003803362359 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)