Centrum sociálnych služieb "Johanka", n.o.


Adresa: Májová 715/26, 05304 Spišské Podhradie

IČO: 51011859

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK8202000000003855855753 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)