Centrum podpory regionálneho rozvoja okresu Trebišov, n.o.


Adresa: M. R. Štefánika 1161/184, 07501 Trebišov

IČO: 50712969

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK9802000000003783787957 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)