AQUASPORT, záujmové združenie právnických osôb


Adresa: Námestie Svätej Trojice 7, 92701 Šaľa

IČO: 37857479

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK3102000000001728585755 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)