Aliancia pacientskej podpory, n.o.


Adresa: Sitnianska 6598/21, 97411 Banská Bystrica

IČO: 50792393

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK9411000000002942047709 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)