ALI-BI


Adresa: Vŕbová 648/4, 93010 Dolný Štál

IČO: 37995855

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8652000000000016694924 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)